kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Krzysztof Skworcow

Prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Choszczno Sp z o.o.

Rząd przyjął we wtorek 25-06-2019 projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. 

Nikt w mediach nie mówi, że ulga „Bez PIT dla młodych” została tak skonstruowana, że skorzystają z niej tylko osoby zatrudnione na etacie lub umowie zleceniu. Zerowy PIT nie obejmie młodych przedsiębiorców !!!

Również osoby aktualnie pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne nie będą zwolnieni z podatku dochodowego.

Zmiana w przepisach ma wejść w życie 1 sierpnia, a więc będzie obowiązywać przez pięć miesięcy 2019 roku. Limit liczymy więc jako 5/12 z kwoty rocznej, a więc 5/12*85.528 zł = 35.636,67 zł.

 

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji derogacyjnej w sprawie umożliwienia Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 152 grup towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt przewiduje, że Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Obowiązkowy split payment nie obejmie wszystkich przedsiębiorców, będzie on dotyczyć jedynie transakcji dokonywanych w niektórych branżach (podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce) pomiędzy podatnikami.

     Wśród najważniejszych informacji wynikających z projektu decyzji derogacyjnej KE są:

 • obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce;
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną określone towary oraz usługi;
 • obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wyłącznie transakcji rozliczania za pomocą przelewów bankowych;
 • podmioty zagraniczne rozliczające transakcje za pomocą przelewów bankowych podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane będą do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

W projekcie decyzji znajdziemy wykaz towarów i usług, których będzie mógł dotyczyć obowiązkowy split payment wraz z przypisanymi im symbolami PKWiU. Katalog jest długi, a znajdziemy w nim np.:

 • – oprogramowanie,
 • – procesory, telefony, konsole do gier, aparaty, komputery, odpady,
 • – usługi budowlane,
 • – usługi instalacyjne,
 • – wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, metale,
 • – rury,
 • – oleje, węgiel, brykiety,
 • – części samochodowe.

Projekt decyzji oraz załącznika z wykazem towarów i usług można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019PC0010.

 

Ustawa została uchwalona przez sejm w dniu 23 października 2018, więc to już jest pewne !!!!

Od stycznia 2019 w przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo(m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo

W przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli serwis, naprawy, paliwo itd.

Podniesiony zostanie limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych (obecnie 20 tys. euro) do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.

Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych (obecnie nie ma limitu).

Wydatki związane z leasingiem nie będą objęte limitem 75% zaliczenia w koszty z zastrzeżeniem, że jeżeli w racie leasingu zawarte będą także opłaty eksploatacyjne (np.: serwis, wymiana opon), to ta cześć raty będzie objęta limitem 75%, a sam koszt finansowania nie.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.n…/…/2854_u/$file/2854_u.pdf

 

Zgodnie z art. 99 ust. 7a.  o podatku od towarów i usług   w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Przypadki, w których podatnik ma obowiązek złożyć deklarację mimo zawieszenia określa art. 99 ust. 7b. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym:  zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

 1. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 2. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;
 3. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 4. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego

Osoba, na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników), będzie pełnić w naszej spółce funkcję członka zarządu. W każdym miesiącu za udział w posiedzeniach organów spółki wypłacać jej będziemy określoną kwotę wynagrodzenia. Czy z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji powinniśmy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (z racji jej zamieszkania w Polsce)?

Nie. Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) nadal nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.