kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Osoba, na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników), będzie pełnić w naszej spółce funkcję członka zarządu. W każdym miesiącu za udział w posiedzeniach organów spółki wypłacać jej będziemy określoną kwotę wynagrodzenia. Czy z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji powinniśmy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (z racji jej zamieszkania w Polsce)?

Nie. Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) nadal nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Tym samym osoby sprawującej taką funkcję nie zgłasza się do tych ubezpieczeń w organie rentowym. Obowiązkiem tych ubezpieczeń z początkiem tego roku objęte zostały wyłącznie osoby odpłatnie pełniące funkcję członka rady nadzorczej.

Do 31 grudnia 2014 r. osoba sprawująca funkcję członka rady nadzorczej (posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski) podlegała obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek objęcia jej tym ubezpieczeniem istniał niezależnie od tego, czy z racji pełnionej funkcji pobierała wynagrodzenie, czy wykonywała ją nieodpłatnie (art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 581).

Od 1 stycznia 2015 r. sytuacja w zakresie ubezpieczeń takich osób uległa zmianie. Od tego bowiem dnia wszyscy członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (oraz po spełnieniu warunku zamieszkiwania na terytorium Polski nadal podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu) w ZUS. Takie uregulowanie wynika z art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Objęcie tej grupy osób obowiązkiem tych ubezpieczeń wiąże się z koniecznością ich zgłoszenia do nich, a także opłacania za nie składek emerytalnej i rentowych (oraz ewentualnie zdrowotnej).

Powyższe uregulowania nie dotyczą jednak osób powołanych (na mocy zgromadzenia wspólników) do pełnienia funkcji członka zarządu w spółce i otrzymujących za udział w posiedzeniach organów spółki miesięczne wynagrodzenie.

Wobec tej grupy osób ustawodawca od 1 stycznia 2015 r. nie wprowadził żadnych zmian w zakresie ubezpieczeniowym. Dlatego też w dalszym ciągu powołanie osoby na stanowisko członka zarządu spółki nie stanowi samoistnego tytułu powodującego obowiązek ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji nie jest również tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Fakt odpłatnego sprawowania funkcji członka zarządu pozostaje tu bez znaczenia.

Źródło: http://www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/17,1,109,189021,bez-skladek-zus-od-wynagrodzenia-z-tytulu-pelnienia-funkcji.html

 

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.