kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Bez kategorii

Rząd przyjął we wtorek 25-06-2019 projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. 

Nikt w mediach nie mówi, że ulga „Bez PIT dla młodych” została tak skonstruowana, że skorzystają z niej tylko osoby zatrudnione na etacie lub umowie zleceniu. Zerowy PIT nie obejmie młodych przedsiębiorców !!!

Również osoby aktualnie pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne nie będą zwolnieni z podatku dochodowego.

Zmiana w przepisach ma wejść w życie 1 sierpnia, a więc będzie obowiązywać przez pięć miesięcy 2019 roku. Limit liczymy więc jako 5/12 z kwoty rocznej, a więc 5/12*85.528 zł = 35.636,67 zł.

 

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji derogacyjnej w sprawie umożliwienia Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 152 grup towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt przewiduje, że Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Obowiązkowy split payment nie obejmie wszystkich przedsiębiorców, będzie on dotyczyć jedynie transakcji dokonywanych w niektórych branżach (podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce) pomiędzy podatnikami.

     Wśród najważniejszych informacji wynikających z projektu decyzji derogacyjnej KE są:

 • obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce;
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną określone towary oraz usługi;
 • obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wyłącznie transakcji rozliczania za pomocą przelewów bankowych;
 • podmioty zagraniczne rozliczające transakcje za pomocą przelewów bankowych podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane będą do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

W projekcie decyzji znajdziemy wykaz towarów i usług, których będzie mógł dotyczyć obowiązkowy split payment wraz z przypisanymi im symbolami PKWiU. Katalog jest długi, a znajdziemy w nim np.:

 • – oprogramowanie,
 • – procesory, telefony, konsole do gier, aparaty, komputery, odpady,
 • – usługi budowlane,
 • – usługi instalacyjne,
 • – wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, metale,
 • – rury,
 • – oleje, węgiel, brykiety,
 • – części samochodowe.

Projekt decyzji oraz załącznika z wykazem towarów i usług można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019PC0010.

 

Dokonane darowizny, jeżeli nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu, mogą wpłynąć na zmniejszenie płaconego fiskusowi podatku. Z tego odliczenia nie skorzystają jednak przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem podatkiem liniowym.
Darowiznę można odliczyć od dochodu lub przychodu wyliczając podatek w pierwszej kolejności należy od uzyskanego w danym roku przychodu z danego źródła odjąć koszty jego uzyskania. W ten sposób uzyskuje się dochód (ewentualnie stratę, gdy koszty były wyższe niż przychody). Nie jest to jednak jeszcze podstawa opodatkowania, do której należy zastosować właściwą stawkę. Ustawa wskazuje, co można na tym etapie odjąć od dochodu. Jedną z takich możliwości są darowizny. Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych (stawka 18% do dochodu w wysokości 85 528 zł oraz 32% do nadwyżki) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (w tym przypadku możliwa jest już tylko korekta, gdyż termin złożenia zeznań dla osób, które wybrały ryczałt już minął). Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.Skala podatkowa
Continue reading

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegnie forma egzaminu dyplomowego na biegłego rewidenta. Egzamin będzie się składał z części pisemnej – trwającej nie dłużej niż 180 minut – a także części ustnej, trwającej nie dłużej niż 30 minut.

Kandydat na biegłego rewidenta będzie miał prawo – bez względu na uzyskany wynik – do odwołania się od wyniku egzaminu, egzaminu dyplomowego oraz egzaminu z prawa gospodarczego, a także do wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.