kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Moja firma – od podstaw

Przechowywanie faktur w postaci papierowej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach obowiązującego prawa i celem minimalizacji kosztów, coraz więcej podmiotów rozważa możliwość zmiany sposobu przechowywania części lub całości faktur otrzymywanych w formie papierowej oraz paragonów i innych dokumentów dla celów podatkowych, tj. rozpoczęcia archiwizacji tych dokumentów jedynie w postaci elektronicznej (skanów).

Continue reading

Osoba fizyczna nabyła spółkę z o.o. od jej dotychczasowych udziałowców. Czy należy otworzyć nowe księgi rachunkowe spółki z o.o.? Jak zaksięgować taką operację w spółce z o.o.?

Podmiotem zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest spółka z o.o. Zmiana jej udziałowca (lub udziałowców) nie jest zdarzeniem powodującym obowiązek otwarcia nowych ksiąg rachunkowych.

Continue reading

Funkcjonowanie w ramach jednoosobowej spółki z o.o. rodzi określone konsekwencje prawne, m.in. taką, że udziałowiec spółki na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Poza tym należy pamiętać m.in. o szczególnych wymogach co do formy czynności pomiędzy spółką a wspólnikiem.

Continue reading

Spółka z o.o. posiada dwóch udziałowców (A i B). Udziałowiec B objął udziały w latach ubiegłych w zamian za wkład pieniężny. Z umowy wynika, iż udziałowiec B będzie uprawniony do odstąpienia od udziału w spółce w następujący sposób:

a) poprzez umorzenie udziałów z czystego zysku,

b) poprzez obniżenie kapitału spółki,

c) na drodze sprzedaży udziałów.

W każdym z ww. przypadków wartość udziałów przysługujących udziałowcowi B będzie przewyższać wartość nominalną udziałów. Jakie na spółce będą ciążyć obowiązki w podatku CIT?

Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.