kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Moja firma – od podstaw

Z dniem 01stycznia 2015 znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych, a w szczególności: sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty motoryzacyjne, wulkanizatorzy, stacje badań technicznych pojazdów; obowiązek ten będzie dotyczyć także lekarzy, dentystów, doradców podatkowych, prawników (z wyjątkiem notariuszy), zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

Continue reading

Przyznawanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2013r.  poz. 674; ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 kwietnia  2012 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji  kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz  przyznawania środków na podjecie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457, z późn. zm.) i postanowień regulaminu.

Continue reading

Spółka z o.o. – Najważniejsze informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Jest to najczęściej występująca forma spółki kapitałowej. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. Dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia gospodarcze w większym rozmiarze lub wiążące się z wysokim ryzykiem, wybór spółki kapitałowej jaką jest spółka z o.o. zazwyczaj jest dużo bardziej korzystny od spółki osobowej. Dzięki konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząc firmę, można nie mieć większych obaw, że odpowie się za długi firmy osobistym majątkiem. (Są jednak pewne wyjątki, kiedy Zarząd spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania.)

Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.