kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Orzecznictwo

Podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych dla wszystkich lub wybranych środków trwałych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Taka możliwość wynika z art. 22i ust. 5 updof i art. 16i ust. 5 updop. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Zmiana stawek amortyzacyjnych może zatem nastąpić zarówno w odniesieniu do środków trwałych wprowadzanych do ewidencji środków trwałych, jak i środków trwałych już amortyzowanych.

Continue reading

Nieodpłatne świadczenie w postaci wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek ZUS. Okoliczność, iż pracownik ponosi częściową odpłatność za uzyskanie tego rodzaju świadczenia nie wyklucza obowiązku obliczenia, rozliczenia i opłacenia składek, tłumaczy ekspert  Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa.  Continue reading

Przechowywanie faktur w postaci papierowej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach obowiązującego prawa i celem minimalizacji kosztów, coraz więcej podmiotów rozważa możliwość zmiany sposobu przechowywania części lub całości faktur otrzymywanych w formie papierowej oraz paragonów i innych dokumentów dla celów podatkowych, tj. rozpoczęcia archiwizacji tych dokumentów jedynie w postaci elektronicznej (skanów).

Continue reading

Wstępna opłata leasingowa to skuteczny sposób na zaliczenie w koszty podatkowe całej opłaty w momencie jej poniesienia. Warto ten temat przemyśleć jeszcze w grudniu, ponieważ taki wydatek może istotnie obniżyć nasze zobowiązania w podatku dochodowym za rok 2014.

Wstępna opłata leasingowa, mająca charakter samoistny i bezzwrotny, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, tj. w dacie ujęcia tego wydatku w księgach rachunkowych. Sposób rozliczania tej opłaty dla celów bilansowych (tj. w czasie) nie ma znaczenia dla momentu uznania jej za koszt podatkowy.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 13 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 227/14 – orzeczenie nieprawomocne)

Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.