kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Podatki

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na zdobycie kolejnej specjalizacji (tj. koszty noclegów, przejazdu, diety)?

Wydatki ponoszone na zdobycie kolejnej specjalizacji lekarskiej, po ukończeniu której podatnik nabędzie dodatkowe uprawnienia, umiejętności i wiedzę, które będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności, co do zasady są kosztami uzyskania przychodów. Continue reading

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy zobowiązani są ustalać wartość podatkowego przychodu powstającego u pracowników z tytułu udostępnienia im służbowych samochodów na cele prywatne z zastosowaniem ustawowo określonego kwotowego ryczałtu. Wprowadzenie do przepisów ustawy o pdof uregulowań w tym zakresie z pewnością uprościło funkcjonujący do końca 2014 r. system ustalania wartości takiego świadczenia. Niestety, nie rozwiązuje wszystkich podatkowych problemów związanych z prywatnym użytkowaniem firmowych aut.  Continue reading

Na czym polega refakturowanie?

Refakturowanie nie jest pojęciem ściśle wynikającym z przepisów bowiem w żadnym z nich nie znajdziemy jego definicji. Refakturowanie polega na odsprzedaży osobie trzeciej usług, które wcześniej przedsiębiorca nabył. Funkcjonuje to w celu przeniesienia na ostatecznego nabywcę kosztu usługi. Według przepisów ustawy o VAT przedsiębiorca dokonujący odsprzedaży nie jest traktowany jako wyłącznie pośredniczący w usłudze ale jako jej wykonawca (art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT). W związku z takim traktowaniem przedsiębiorcy refakturującego daną usługę pojawiają się wątpliwości co do opodatkowania odsprzedaży podatkiem od towarów i usług. Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.