kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Spółka z o.o.

Osoba, na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników), będzie pełnić w naszej spółce funkcję członka zarządu. W każdym miesiącu za udział w posiedzeniach organów spółki wypłacać jej będziemy określoną kwotę wynagrodzenia. Czy z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji powinniśmy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (z racji jej zamieszkania w Polsce)?

Nie. Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) nadal nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Continue reading

Przechowywanie faktur w postaci papierowej dla wielu przedsiębiorców wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ramach obowiązującego prawa i celem minimalizacji kosztów, coraz więcej podmiotów rozważa możliwość zmiany sposobu przechowywania części lub całości faktur otrzymywanych w formie papierowej oraz paragonów i innych dokumentów dla celów podatkowych, tj. rozpoczęcia archiwizacji tych dokumentów jedynie w postaci elektronicznej (skanów).

Continue reading

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na zdobycie kolejnej specjalizacji (tj. koszty noclegów, przejazdu, diety)?

Wydatki ponoszone na zdobycie kolejnej specjalizacji lekarskiej, po ukończeniu której podatnik nabędzie dodatkowe uprawnienia, umiejętności i wiedzę, które będzie wykorzystywać w prowadzonej działalności, co do zasady są kosztami uzyskania przychodów. Continue reading

Osoba fizyczna nabyła spółkę z o.o. od jej dotychczasowych udziałowców. Czy należy otworzyć nowe księgi rachunkowe spółki z o.o.? Jak zaksięgować taką operację w spółce z o.o.?

Podmiotem zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest spółka z o.o. Zmiana jej udziałowca (lub udziałowców) nie jest zdarzeniem powodującym obowiązek otwarcia nowych ksiąg rachunkowych.

Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.