kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Wskaźniki

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe deklaracje PIT służące rozliczeniom podatku PIT za 2014 rok. Wśród nowych deklaracji znajdą się również oświadczenia PIT-2, PIT-12, czy też informacje PIT-11, PIT-8C.

25 września Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za sprawą projektu od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory:

Continue reading

e-mail: us3203@zp.mofnet.gov.pl
———————————
telefony:
(95) 76 58 051 do (95) 76 58 055
fax: (95) 76 52 735
——————————–

Godziny otwarcia

Dzień tygodnia Od Do
Poniedziałek 08.00 16.00
Wtorek 07.30 15.30
Środa 07.30 15.30
Czwartek 08.00 16.00
Piątek 07.30 15.30

——————————–
Nr kont:
CIT 29101015990000972221000000
VAT 76101015990000972222000000
PIT 26101015990000972223000000

Wpłaty z tytułu opłat skarbowych -17 zł
Wpłaty z tytułu udzielonego pełnomocnictwa 17 zł
Wpłaty z tytułu zaświadczenia o niezaleganiu – 21 zł
———————————————————
Urząd Miejski w Choszcznie
83 8359 0005 0028 9098 2000 0005
———————————————————

Zaświadczenie o niezaleganiu US i ZUS

ROK 2014

Ubezpieczenia społeczne:
Podstawa: 2247,60 zł
– ubezpieczenie emerytalne od kwoty 438,73 zł (tj. 19,52%)
– ubezpieczenie rentowe od kwoty 179,81 zł (tj. 8%)
RAZEM = 618,54 zł

– ubezpieczenie chorobowe od kwoty 55,07 zł (tj. 2,45%)
– ubezpieczenie wypadkowe od kwoty 43,38 zł (tj. 1,93%)
RAZEM= 98,45 zł
———————-
SUMA = 716,99 zł – przelew na konto ubez. społecznych
======================

FUNDUSZ PRACY = 55,07 zł (tj. 2,45%)
———————-
SUMA = 55,07 zł – przelew na konto FP
======================

Ubezpieczenie zdrowotne:
Podstawa: 3004,48 zł
– ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 270,40 zł ( tj. 9%)
———————-
SUMA = 270,40 zł – przelew na konto ubez. zdrowotnych
======================

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.