kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

ZUS

Osoba, na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników), będzie pełnić w naszej spółce funkcję członka zarządu. W każdym miesiącu za udział w posiedzeniach organów spółki wypłacać jej będziemy określoną kwotę wynagrodzenia. Czy z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji powinniśmy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (z racji jej zamieszkania w Polsce)?

Nie. Odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników) nadal nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Continue reading

Nieodpłatne świadczenie w postaci wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek ZUS. Okoliczność, iż pracownik ponosi częściową odpłatność za uzyskanie tego rodzaju świadczenia nie wyklucza obowiązku obliczenia, rozliczenia i opłacenia składek, tłumaczy ekspert  Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Kostrzewa.  Continue reading

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku wolna jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł; zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy – ani przy obliczaniu miesięcznego dochodu, ani w zeznaniu rocznym.

Continue reading

Prowadzę własną działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna). Dodatkowo jestem wspólnikiem spółki cywilnej i jawnej. Czy w tej sytuacji mam opłacać składki społeczne od jednej działalności, natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne w podwójnej wysokości, tj. z tytułu prowadzenia własnej firmy i drugą z tytułu bycia wspólnikiem w spółkach?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca. Z kolei składkę zdrowotną Czytelnik jest zobowiązany opłacać odrębnie od każdej prowadzonej działalności. Jest ona więc należna odrębnie od każdej pozarolniczej działalności prowadzonej w spółce, a także od działalności prowadzonej jako osoba fizyczna.

Continue reading

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.