kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

W lutym 2015 r. Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pdof zawierający propozycję podwyższenia obowiązującej obecnie kwoty wolnej od podatku. Projekt przewidywał uzależnienie wysokości tej kwoty od wysokości minimum egzystencji. Zaproponowano w nim, aby dochód nieprzekraczający kwoty równej dwunastokrotności minimum egzystencji nie podlegał opodatkowaniu.

Pomimo odrzucenia wskazanego projektu, posłowie nie dają za wygraną. Problem podwyższenia kwoty wolnej od podatku podjął m.in. autor interpelacji nr 31413. Odwołując się do odrzuconego projektu stwierdził w niej, że obowiązująca w naszym kraju kwota wolna od podatku jest najniższa pośród wszystkich krajów, których systemy prawno-finansowe przewidują takie rozwiązanie. Z tego powodu, w jego opinii, obecne regulacje określające wysokość kwoty wolnej od podatku wymagają pilnych zmian.

Udzielając odpowiedzi na przedmiotową interpelację resort finansów po raz kolejny potwierdził, że nie prowadzi ani nie planuje prowadzić żadnych prac w zakresie modyfikacji wysokości kwoty wolnej od podatku. Podkreślił jednocześnie, że porównywanie kwot wolnych od podatku obowiązujących w różnych krajach nie daje pełnego obrazu faktycznych obciążeń podatkowych w tych państwach. W Polsce system podatku dochodowego od osób fizycznych jest o wiele bardziej złożony. Wynika to z faktu, że wpływ na wysokość obciążeń podatkowych ma zarówno konstrukcja skali podatkowej, w tym wysokość stawek podatkowych oraz progi dochodowe, a także kwota zmniejszająca podatek, jak również przysługujące danym podatnikom preferencje podatkowe. W zakresie tych ostatnich mieszczą się z kolei zarówno te dotyczące sposobu opodatkowania dochodów przez małżonków albo osoby samotnie wychowujące dzieci, jak również ulgi odliczane od dochodu (np. składki na ubezpieczenia społeczne, darowizny) oraz od podatku (składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulga na dzieci). Wpływ na obciążenia podatkowe ma również zawarty w ustawie o pdof szeroki katalog dochodów zwolnionych od podatku, które zwiększają realny dochód podatnika, a nie są opodatkowane.

Następnie przedstawiciel resortu finansów na liczbach zaprezentował, że pomimo stosunkowo niskiej kwoty zmniejszającej podatek, według danych z zeznań podatkowych za 2013 r. średnia efektywna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 8,24%, w tym 7,13% w pierwszym przedziale dochodu (do kwoty 85.528 zł) i 15,73% w drugim przedziale dochodu (powyżej 85.528 zł). W ten sposób efektywna stawka opodatkowania dochodów z pierwszego przedziału skali jest ponad dwuipółkrotnie niższa od stawki określonej w ustawie, zaś dla dochodów z drugiego przedziału skali dwukrotnie.

Przedstawiciel resortu finansów wskazał również, że podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku niewątpliwie spowodowałoby zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych (tj. budżetu państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co z kolei stałoby w sprzeczności z działaniami podejmowanymi w celu redukcji nadmiernego deficytu.

Autor: Agata Cieśla

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 30 (1175) z dnia 13.04.2015

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.