kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe deklaracje PIT służące rozliczeniom podatku PIT za 2014 rok. Wśród nowych deklaracji znajdą się również oświadczenia PIT-2, PIT-12, czy też informacje PIT-11, PIT-8C.

25 września Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za sprawą projektu od stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory:

Oświadczeń:

 • PIT-2 – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-2A – Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • PIT-12 – Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Deklaracji:

 • PIT-4R – Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-6/PIT-6L – Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT-8AR (wersja 4) – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Informacji:

 • PIT-8C – Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-R – Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • IFT-1/IFT-1R – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania,
 • PIT-11 (wersja 21) – Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Zmiany powyższych deklaracji są odpowiedzią na obecnie prowadzone prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest nałożenie na płatników oraz na podmioty niebędące płatnikami a także biura rachunkowe obowiązku elektronicznego składania deklaracji i informacji podatkowych .

Która wersja PIT-11 i PIT-8AR za 2014 rok?

Płatnicy podatku przygotowując informacje PIT-11 i PIT-8AR za 2014 rok dla pracowników będą musieli w sposób szczególny zwrócić uwagę na wersję wypełnianego formularza. Projekt rozporządzenia wprowadza bowiem dwie różne wersje druku PIT-11 (wersję 21 i 22) oraz dwie różne wersje druku PIT-8AR (wersję 4 i 5).

Do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok zastosowanie będzie miał wyłącznie druk PIT-11 w wersji 21 oraz druk PIT-8AR w wersji 4.

PIT-11 w wersji 22 oraz PIT-8AR w wersji 5 będą miały zastosowanie dopiero w rozliczeniach podatku PIT w 2016 roku, a wiec do uzyskanych przychodów oraz strat poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 roku. Odpowiednio druki te w wersji 22 (PIT-11) oraz 5 (PIT-8AR) znajdą zastosowanie do przychodów za 2015 rok dokumentowanych już w trakcie roku 2015 (informacje sporządzane na żądanie podatnika).

Iwona Maczalska,

PIT.pl

za pomocą Nowe druki PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.