kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

W dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji derogacyjnej w sprawie umożliwienia Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 152 grup towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt przewiduje, że Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Obowiązkowy split payment nie obejmie wszystkich przedsiębiorców, będzie on dotyczyć jedynie transakcji dokonywanych w niektórych branżach (podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce) pomiędzy podatnikami.

     Wśród najważniejszych informacji wynikających z projektu decyzji derogacyjnej KE są:

 • obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce;
 • obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną określone towary oraz usługi;
 • obowiązkowy split payment dotyczyć będzie wyłącznie transakcji rozliczania za pomocą przelewów bankowych;
 • podmioty zagraniczne rozliczające transakcje za pomocą przelewów bankowych podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane będą do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
 • obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

W projekcie decyzji znajdziemy wykaz towarów i usług, których będzie mógł dotyczyć obowiązkowy split payment wraz z przypisanymi im symbolami PKWiU. Katalog jest długi, a znajdziemy w nim np.:

 • – oprogramowanie,
 • – procesory, telefony, konsole do gier, aparaty, komputery, odpady,
 • – usługi budowlane,
 • – usługi instalacyjne,
 • – wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, metale,
 • – rury,
 • – oleje, węgiel, brykiety,
 • – części samochodowe.

Projekt decyzji oraz załącznika z wykazem towarów i usług można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019PC0010.

 

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.