kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Kancelarię Biegłych Rewidentów Choszczno Sp.z o.o. tworzy zespół biegłych rewidentów i ekspertów księgowych o wysokich kwalifikacjach zawodowych i długoletniej praktyce w księgowości.

Jesteśmy wypisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1797. Kwalifikacje naszych księgowych potwierdzają zaświadczenia i certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych o nr 26740/2008 i nr 26741/2008 wydane przez Ministerstwo Finansów.


Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu na kwotę 1 900 000 zł.

——————————————————————————————————————————————————–

Zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonywanych przez Kancelarie Biegłych Rewidentów Choszczno Sp.z .o.

——————————————————————————————————————————————————–

Social media
Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.