kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.
W piątek, 17.10.2014 roku, w teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbył się jubileusz 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o. Uroczystość uświetniło ponad 350 gości, którzy wypełnili główna salę teatru oraz balkon. Wśród gości były postacie lokalnego biznesu, właścicieli i członkowie Zarządów firm, księgowe, współpracownicy, aktualni i byli pracownicy oraz przyjaciele Kancelarii jak i osoby towarzyszące.

 Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.
 Spotkanie otworzył dyrektor teatru Jan Tomaszewicz, witając przybyłych gości, a następnie przekazał mikrofon założycielom firmy. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Henryk Michał Drewniak. Obecni mogli dowiedzieć się pokrótce, o genezie powstania firmy oraz okolicznościach jej działalności w pierwszych latach istnienia. Szczególne podziękowania zostały skierowane do współpracowników mających długoletnie związki z firmą, wieloletniej księgowej – Łucji Olejniczak oraz współpracujących mecenasów – Anny Sulskiej i Andrzeja Jankowskiego. Kolejny z założycieli, Franciszek Plichta, skupił się w swojej wypowiedzi na rozwoju Kancelarii, w tym w szczególności na byłych i aktualnych pracownikach oraz o kształceniu kadr. Fakt wykształcenia przez Kancelarię 14 biegłych rewidentów, przyrównanych w wypowiedzi do najcenniejszych kamieni czyli diamentów jest świadectwem dbałości o rozwój pracowników. Na zakończenie wystąpienia Franciszek Plichta wspomniał o nadchodzącej zmianie pokoleniowej oraz przybliżył możliwe kierunki rozwoju firmy . W kolejnej odsłonie Stanisław Capała opisał szeroko prowadzoną przez pracowników Kancelarii działalność szkoleniową, obejmującą zarówno struktury lokalne jak i organy na szczeblu krajowym. Na szczególną uwagę zasługuje wieloletnie zaangażowanie Pana Franciszka Plichty jako Prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dwie kadencje Pana Henryka Michała Drewniaka w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów i trzy w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Po wystąpieniu „ojców” założycieli na scenę kolejno wkraczały osoby, które w perspektywie kilku lat mają zastąpić obecny Zarząd i stanowić kontynuację i gwarancję rozwoju Kancelarii w przyszłości. Po kolei na scenę wchodzili Łukasz Drewniak, biegły rewident będący już Wiceprezesem i udziałowcem firmy, Tomasz Włodarczak, biegły rewident i kierownik działu usług księgowych oraz Sylwia Kaczmarczyk asystentka biegłego rewidenta, przyszła biegła rewident oraz doradca podatkowy. Każda z osób odpowiadała na pytania prowadzącego Franciszka Plichty. Łukasz Drewniak opowiedział o swojej wizji planach na kolejne lata funkcjonowania firmy, Tomasz Włodarczak przybliżył atmosferę pracy, jaka towarzyszy codziennej działalności Kancelarii, natomiast najmłodsza z całej trójki Sylwia Kaczmarczyk z kobiecym wdziękiem mówiła o zdobywaniu uprawnień zawodowych. Jako zbieżny element, należy uznać fakt, że żadna z wypowiadających się osób nie miała w początkowym etapie swojego rozwoju zawodowego planów związanych z księgowością. W przypadku każdej z nich odmienne koleje losu sprawiły, że związały się z Kancelarią, a na dzień dzisiejszy praca w niej stanowi dla nich źródło satysfakcji zawodowej i umożliwia nieustanny rozwój. Wypowiedzi nie były pozbawione wątków humorystycznych, o co dbał odnajdujący się na scenie jak profesjonalny konferansjer bądź aktor Franciszek Plichta. Po jego celnych i trafnych uwagach niejednokrotnie rozlegały się brawa bądź gromkie śmiechy. Na zakończenie prezentacji firmy przedstawiono widzom pracowników wszystkich działów Kancelarii. Przed publicznością wstawali kolejno pracownicy działu księgowości, kadr i sekretariatu.
 Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.

W części artystycznej zespół gorzowskiego Teatru im. Juliusza Osterwy odegrał swoje flagowe przedstawienie – znany nie tylko gorzowskiej publiczności i niezwykle lubiany spektakl „Trzy razy Piaf” w reżyserii Artura Barcisia. Spektakl, będący przedstawieniem muzycznym, niejako nawiązywał do części firmowej, prezentując utwory francuskiej ikony piosenki od lat jej młodości przez kolejne etapy jej życia. Publiczność była zachwycona profesjonalizmem i poziomem wykonania sztuki. Po spektaklu wykonawcy zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Pozostała część uroczystości odbywała się na Scenie Byrskich oraz w foyer teatru, gdzie goście składali życzenia pomyślności oraz dalszych sukcesów poszczególnym członkom zarządu kancelarii CDP. Organizatorzy imprezy ze swojej strony odwdzięczyli się lampką wina oraz poczęstunkiem. Zapanowała luźna i serdeczna atmosfera, w której to zaproszeni goście mieli okazję poznać osobiście pracowników Kancelarii Biegłych Rewidentów „CDP” oraz niejednokrotnie odświeżyć znajomości z dawno niewidzianymi współpracownikami czy kontrahentami. W miarę upływu czasu goście zaczęli się kolejno rozchodzić i po około 3 godzinach sala zaczęła pustoszeć. Do końca dało się wyczuć bardzo pozytywną atmosferę oraz ciepłe przyjęcie takiej formy świętowania jubileuszu.

 Uroczystość 20 lat istnienia Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o.

Z całą pewnością XX-lecie Kancelarii Biegłych Rewidentów „CDP” sp. z o.o. było interesującym wydarzeniem biznesowym i kulturalnym Gorzowa Wlkp., zważywszy, na tak rzadkie w naszym regionie związki biznesu z szeroko pojętą działalnością artystyczną.

Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.