kancelaria biegłych rewidentów choszczno sp. z o.o.


... podatki, księgowość, badanie bilansu...

... audyt, doradztwo gospodarcze ...

Agencja reklamowa BrandIT- BLOG

Kancelaria Biegłych Rewidentów Choszczno Sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa w zakresie:

  •     badania sprawozdań finansowych,
  •     przeglądów raportów finansowych,
  •     diagnozowania kondycji finansowej podmiotów,
  •     ekspertyz ekonomiczno – finansowych,
  •     doradztwa ekonomiczno – finansowego,
  •     doradztwa w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych,

Badamy zarówno jednostkowe sprawozdania finansowe różnych podmiotów gospodarczych jak i sprawozdanie skonsolidowane jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii.

usługi księgowe w zakresie:

  • książka przychodów i rozchodów
  • księgi rachunkowe (pełna ewidencja księgowa)
  • ewidencja ryczałtowa
  • kadry i rozliczenia ZUS

usługi rozliczenia podatku rocznego

A ponad to:

• doradztwa dotyczącego wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;

• fachowej asysty przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego (w tym w szczególności mających za przedmiot zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych);

• kompleksowej obsługi procesu składania sprawozdań finansowych we właściwych sądach rejestrowych;

• opracowywania projektów umów spółek handlowych oraz zastępstwa prawnego w procesie rejestracji spółek handlowych;

• sporządzania opinii ekonomiczno-prawnych – stosownie do Państwa bieżących życzeń;

• konstruowania oraz opiniowania kontaktów handlowych, jak również asysty prawnej podczas procesu ich negocjacji;

• windykacji należności;

• doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu sporów z kontrahentami oraz pracownikami, a w tym między innymi organizowania zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych;

• opracowywania aktów wewnątrzorganizacyjnych przedsiębiorstw, takich jak regulaminy, uchwały i postanowienia organów spółek prawa handlowego;

• szkoleń poświęconych tematyce prawa podatkowego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, jak również rozwiązań dla biznesu;

• skutecznej i bezpiecznej asysty w procesie przekształcania spółek prawa handlowego.

Przedstawione usługi będą świadczone przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Choszczno Sp. z o.o., którą tworzy profesjonalnie przygotowany zespół biegłych rewidentów i ekspertów księgowo-podatkowych, przy współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą pozostaje do Państwa dyspozycji.

Krzysztof Skworcow

Social media
Kontakt

prezes:
tel. 663401073

wiceprezes:
tel. 691846473

sekretariat:
tel. 957657221

księgowość:
tel. 957689905
fax:957689904

---------------------------
e-mail: kancelaria@wchoszcznie.pl
---------------------------------------------------
Kancelaria Biegłych Rewidentów
Choszczno Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 2a
73-200 Choszczno

NIP 594-13-96-180


KRS 0000141262

<
Zastrzeżenie prawne:

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu oraz za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik korzystając z dokumentów i informacji publikowanych na tym blogu czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.